SÛRE-İ $isim ($s.sûre) Meâl-ı Şerifesi :       \n"; while ($veri = @mysql_fetch_array($sorgu)){ $xayet = $veri["ayet"]; $xmeal = $veri["meal"]; $txt .= "$xayet.) $xmeal    \n"; } return $txt; } if($meal!=""){ echo ""; echo ""; exit; } ?>
Türkçe Kur'an-ı Kerim Meal'ini Dinlemek için "Dinle" tablosunun altındaki yerine tıklamanız gerekiyor.


HTML; if($renk == $renkler[0]){$renk=$renkler[1];}else{$renk=$renkler[0];} } ?>
Sûre No Sûre Adı Ayet Sayısı Cüz Sayfa İndiği Yer Dinle İndir
$sure $kuranikerim_sureler[$i] SÛRESİ $ayet_sayisi $cuz $sayfa $kuranikerim_yerler[$i]
Dinlemek için tıklayın
Türkçe Meal'i İndirmek için Sağ tuş Hedefi Farklı kaydet yapınız