3 Rebiü'l-Evvel 1438
03.12.2016

Detaylı Arama :


Kur'an-ı Kerim de : [ Arama İpucu ]
ANA SAYFA  |  İNİŞ SIRASI |  KUR'AN SIRASI |  ALFABETİK |  FİHRİST  |  ARAMA  |  PROGRAMLAR  |  YARDIM
 
[92.SÛRE * LEYL SÛRESİ * 21 AYET] - [93.SÛRE * DUHÂ SÛRESİ * 11 AYET]
[DİL : TÜRKÇE] - [595.SAYFA] - [30.CÜZ] - [SAYFADAKİ AYET : 24]
  TÜRKÇE     ARAPÇA  
Âyet No Anlamı Detay
92.SÛRE - LEYL SÛRESİ
Bismillâhirrahmânirrahîm
Esirgeyen ve Bağışlayan Allah(cc)'ın adıyla !

İniş Yeri : Mekke | Ayet Sayısı : 21
1 (Karanlığı ile etrafı) bürüyüp örttüğü zaman geceye, İncele
2 Açılıp ağardığı vakit gündüze, İncele
3 Erkeği ve dişiyi yaratana yemin ederim ki, İncele
4 Sizin işleriniz başka başkadır. İncele
5 Artık kim verir ve sakınırsa, İncele
6 Ve en güzeli de tasdik ederse, İncele
7 Biz de onu en kolaya hazırlarız (onda başarılı kılarız). İncele
8 Kim cimrilik eder, kendini müstağnî sayar, İncele
9 Ve en güzeli de yalanlarsa, İncele
10 Biz de onu en zora hazırlarız. İncele
11 Düştüğü zaman da malı kendisine hiç fayda vermez. İncele
12 Doğru yolu göstermek bize aittir. İncele
13 Şüphesiz âhiret de dünyâ da bizimdir. İncele
14 (Ey insanlar!) Alev alev yanan bir ateşle sizi uyardım. İncele
15 O ateşe, ancak kötü olan girer. İncele
16 Öyle kötü ki, yalanlayıp ve yüz çevirmiştir. İncele
17 En çok korunan ise ondan (ateşten) uzak tutulur. İncele
18 O ki ,Allah yolunda malını verir, temizlenir. İncele
19 Onun nezdinde hiçbir kimseye ait şükranla karşılanacak bir nîmet yoktur. İncele
20 O ancak Yüce Rabbinin rızâsını aramak için verir. İncele
21 Ve o (buna kavuşarak) hoşnut olacaktir. İncele
93.SÛRE - DUHÂ SÛRESİ
Bismillâhirrahmânirrahîm
Esirgeyen ve Bağışlayan Allah(cc)'ın adıyla !

İniş Yeri : Mekke | Ayet Sayısı : 11
1 Andolsun kuşluk vaktine İncele
2 Ve sükûna erdiğinde geceye ki, İncele
3 Rabbin seni bırakmadı ve sana darılmadı. İncele

Önceki Sayfa (594) Sonraki Sayfa (596)


Bilgiler Rabbimiz A’raf Sûresinin 204. ayetinde mealen “Kur’an okunduğu zaman onu dinleyin ve susun ki size merhamet edilsin.” buyurmaktadır.

Bazı Hadis-i Şerifler:
“Kim Kur’an-ı Kerîm’den bir harf okursa, onun için bir iyilik sevabı vardır. Her bir iyiliğin karşılığı da on sevaptır. Ben, elif lam mim bir harftir demiyorum. Elif bir harftir. Lam bir harftir, mim de bir harftir.” (Tirmizî, Fezailü’l-Kur’an, 16)

“Kur’an’ı gereği gibi güzel okuyan kimse, vahiy getiren şerefli meleklerle beraberdir. Kur’an’ı kekeleyerek zorlukla okuyan kimseye de iki kat sevap vardır.” (Buharî, Tevhid, 52; Müslim, Müsafirîn, 243).

Kur'an okuyan kimse, bunamaz. [Tirmizi]

Kur'an okunan yere rahmet ve bereket yağar. [Buhari]

Kur'an okunan evin hayrı artar, sakinlerini sıkmaz, melekler toplanır, şeytanlar oradan uzaklaşır. Kur'an okunmayan ev, içindekilere dar gelir, sıkıntı verir, bereketsiz olur. Melekler uzaklaşır, şeytanlar oraya dolar. [Darimi]

Her gece on âyet okuyan, gafillerden sayılmaz. [Hakim]

Kur'an okuyun! Kıyamette size şefaat eder. [Müslim]

Kim bir âyet öğrenirse, kıyamette onun için nur olur. [Darimi]

Bir âyet öğrenmek, yüz rekat [nafile] namaz kılmaktan daha iyidir. [İ. Mace]

Kur'andan bir âyet dinleyen sayısız çok sevaba kavuşur. [İ.Ahmed]

Kur'anı öğrenip gece-gündüz okuyana imrenmek gerekir. [Müslim]

Kur'an okuyanla dinleyen, sevapta ortaktır. [Deylemi]

İnsanların en çok ibadet edeni, en çok Kur'an okuyandır. [Deylemi]

Kur'an-ı kerim okuyup, ezberleyen, helalini helal, haramını haram bilen, Cennete girer. Ayrıca [müslüman] akrabasından, hepsi de Cehennemlik olan on kişiye şefaat edip, onları Cehennemden kurtarır. [Tirmizi]

İmâm-ı Ahmed bin Hanbel hazretleri buyuruyor ki:
“Ma’nâsını anlayarak da, anlamayarak da Kur’ân-ı Kerîm okuyan Cenâb-ı Hakkın rızâsına kavuşur.”

 


 
Kaynaklar | Copyright ©2005-2007 Islamiyet.gen.tr | İletişim