25 Rebiü'l-Ahir 1438
23.01.2017

Detaylı Arama :


Kur'an-ı Kerim de : [ Arama İpucu ]
ANA SAYFA  |  İNİŞ SIRASI |  KUR'AN SIRASI |  ALFABETİK |  FİHRİST  |  ARAMA  |  PROGRAMLAR  |  YARDIM
 
[11.SÛRE * HÛD SÛRESİ * 123 AYET] - [12.SÛRE * YÛSUF SÛRESİ * 111 AYET]
[DİL : TÜRKÇE] - [234.SAYFA] - [12.CÜZ] - [SAYFADAKİ AYET : 10]
  TÜRKÇE     ARAPÇA  
Âyet No Anlamı Detay
118 Rabbin dileseydi btn insanlar bir tek millet yapard. (Fakat) onlar ihtilafa dmeye devam edecekler. İncele
119 Ancak Rabbinin merhamet ettikleri mstesnadr. Zaten Rabbin onlar bunun iin yaratt. Rabbinin, "Andolsun ki cehennemi tmyle insanlar ve cinlerle dolduracam" sz yerini buldu. İncele
120 Peygamberlerin haberlerinden senin kalbini (tatmin ve) tekin edeceimiz her haberi sana anlatyoruz. Bunda sana gerein bilgisi, m'minlere de bir t ve bir uyar gelmitir. İncele
121 mn etmeyenlere de ki: Elinizden geleni yapn! Biz de (gerekeni) yapmaktayz! İncele
122 Bekleyin! phesiz biz de beklemekteyiz! İncele
123 Gklerin ve yerin gayb (srr) yalnz Allah'a aittir. Her i O'na dndrlr. yle ise O'na kulluk et ve O'na dayan! Rabbin yaptklarnzdan gfil deildir. İncele
12.SÛRE - YÛSUF SÛRESİ
Bismillâhirrahmânirrahîm
Esirgeyen ve Bağışlayan Allah(cc)'ın adıyla !

İniş Yeri : 1,2,3. âyetler Medine, diğerleri Mekke | Ayet Sayısı : 111
1 Elif. Lm. R. Bunlar, apak Kitab'n yetleridir. İncele
2 Anlayasnz diye biz onu Arapa bir Kur'an olarak indirdik. İncele
3 (Ey Muhammed!) Biz, sana bu Kur'an' vahyetmekle gemi milletlerin haberlerini sana en gzel bir ekilde anlatyoruz. Gerek u ki, sen bundan nce (bu haberleri) elbette bilmeyenlerden idin. İncele
4 Bir zamanlar Yusuf, babasna (Ya'kub'a) demiti ki: Babacm! Ben (ryamda) on bir yldzla gnei ve ay grdm; onlar bana secde ederlerken grdm. İncele

Önceki Sayfa (233) Sonraki Sayfa (235)


Bilgiler Rabbimiz A’raf Sûresinin 204. ayetinde mealen “Kur’an okunduğu zaman onu dinleyin ve susun ki size merhamet edilsin.” buyurmaktadır.

Bazı Hadis-i Şerifler:
“Kim Kur’an-ı Kerîm’den bir harf okursa, onun için bir iyilik sevabı vardır. Her bir iyiliğin karşılığı da on sevaptır. Ben, elif lam mim bir harftir demiyorum. Elif bir harftir. Lam bir harftir, mim de bir harftir.” (Tirmizî, Fezailü’l-Kur’an, 16)

“Kur’an’ı gereği gibi güzel okuyan kimse, vahiy getiren şerefli meleklerle beraberdir. Kur’an’ı kekeleyerek zorlukla okuyan kimseye de iki kat sevap vardır.” (Buharî, Tevhid, 52; Müslim, Müsafirîn, 243).

Kur'an okuyan kimse, bunamaz. [Tirmizi]

Kur'an okunan yere rahmet ve bereket yağar. [Buhari]

Kur'an okunan evin hayrı artar, sakinlerini sıkmaz, melekler toplanır, şeytanlar oradan uzaklaşır. Kur'an okunmayan ev, içindekilere dar gelir, sıkıntı verir, bereketsiz olur. Melekler uzaklaşır, şeytanlar oraya dolar. [Darimi]

Her gece on âyet okuyan, gafillerden sayılmaz. [Hakim]

Kur'an okuyun! Kıyamette size şefaat eder. [Müslim]

Kim bir âyet öğrenirse, kıyamette onun için nur olur. [Darimi]

Bir âyet öğrenmek, yüz rekat [nafile] namaz kılmaktan daha iyidir. [İ. Mace]

Kur'andan bir âyet dinleyen sayısız çok sevaba kavuşur. [İ.Ahmed]

Kur'anı öğrenip gece-gündüz okuyana imrenmek gerekir. [Müslim]

Kur'an okuyanla dinleyen, sevapta ortaktır. [Deylemi]

İnsanların en çok ibadet edeni, en çok Kur'an okuyandır. [Deylemi]

Kur'an-ı kerim okuyup, ezberleyen, helalini helal, haramını haram bilen, Cennete girer. Ayrıca [müslüman] akrabasından, hepsi de Cehennemlik olan on kişiye şefaat edip, onları Cehennemden kurtarır. [Tirmizi]

İmâm-ı Ahmed bin Hanbel hazretleri buyuruyor ki:
“Ma’nâsını anlayarak da, anlamayarak da Kur’ân-ı Kerîm okuyan Cenâb-ı Hakkın rızâsına kavuşur.”

 


 
Kaynaklar | Copyright ©2005-2017 Islamiyet.gen.tr | İletişim