13 Rebiü'l-Evvel 1442
30.10.2020

Detaylı Arama :


Kur'an-ı Kerim de :
[ Arama İpucu ]

ANA SAYFA  |  İNİŞ SIRASI |  KUR'AN SIRASI |  ALFABETİK |  FİHRİST  |  ARAMA  |  PROGRAMLAR  |  YARDIM
 
SIRA NO SÛRE ADI AYET SAYISI CÜZ SAYFA
96   Alak  19  30  597  
68   Kalem  52  29  563  
73   Müzzemmil  20  29  573  
74   Müddessir  56  29  574  
1   Fâtiha  0  
111   Tebbet  30  603  
81   Tekvîr  29  30  585  
87   A’lâ  19  30  591  
92   Leyl  21  30  595  
89   Fecr  30  30  592  
93   Duhâ  11  30  595  
94   İnşirâh  30  596  
103   Asr  30  601  
100   Âdiyât  11  30  599  
108   Kevser  30  602  
102   Tekâsür  30  600  
107   Mâ’ûn  30  602  
109   Kâfirûn  30  603  
105   Fil  30  601  
113   Felâk(*)  30  604  
114   Nâs(*)  30  604  
112   İhlâs  30  604  
53   Necm  62  27  525  
80   Abese  42  30  584  
97   Kadr  30  598  
91   Şems  15  30  594  
85   Bürûc  22  30  589  
95   Tîn  30  596  
106   Kureyş  30  602  
101   Kâri’a  11  30  600  
75   Kıyâme  40  29  576  
104   Hümeze  30  601  
77   Mürselât  50  29  579  
50   Kâf  45  26  517  
90   Beled  20  30  593  
86   Târık  17  30  590  
54   Kamer  55  27  527  
38   Sâd  88  23  452  
7   A’râf  206  150  
72   Cin  28  29  571  
36   Yâsîn  83  22  439  
25   Furkân  77  18  358  
35   Fâtır  45  22  433  
19   Meryem  98  16  304  
20   Tâ-Hâ  135  16  311  
56   Vâkı’a  96  27  533  
26   Şu’arâ  227  19  366  
27   Neml  93  19  376  
28   Kasas  88  20  384  
17   İsrâ  111  15  281  
10   Yûnus  109  11  207  
11   Hûd  123  11  220  
12   Yûsuf   111  12  234  
15   Hicr  99  14  261  
6   En’âm   165  127  
37   Sâffât  182  23  445  
31   Lokman  34  21  410  
34   Sebe’  54  22  427  
39   Zümer  75  23  457  
40   Mü’min  85  24  466  
41   Fussilet  54  24  476  
42   Şûrâ  53  25  482  
43   Zuhruf  89  25  488  
44   Duhân  59  25  495  
45   Câsiye  37  25  498  
46   Ahkâf  35  26  501  
51   Zâriyât  60  26  519  
88   Gâşiye  26  30  591  
18   Kehf  110  15  292  
16   Nahl  128  14  268  
71   Nûh  28  29  569  
14   İbrahim  52  13  254  
21   Enbiyâ  112  17  321  
23   Mü’minûn  118  18  341  
32   Secde  30  21  414  
52   Tûr  49  27  522  
67   Mülk  30  29  561  
69   Hâkka  52  29  565  
70   Me’âric  44  29  567  
78   Nebe’  40  30  581  
79   Nâzi’ât  46  30  582  
82   İnfitâr  19  30  586  
84   İnşikâk  25  30  588  
30   Rûm  60  21  403  
29   Ankebût  69  20  395  
83   Mutaffifîn  36  30  587  
2   Bakara(*)  286  1  
8   Enfâl(*)  75  176  
3   Âl-i İmrân(*)  200  49  
33   Ahzâb(*)  73  21  417  
60   Mümtehine(*)  13  28  548  
4   Nisâ(*)  176  76  
99   Zilzâl(*)  30  599  
57   Hadîd(*)  29  27  536  
47   Muhammed(*)  38  26  506  
13   Ra’d  43  12  248  
55   Rahmân  78  27  530  
76   İnsan(*)  31  29  577  
65   Talâk(*)  12  28  557  
98   Beyyine(*)  30  598  
59   Haşr(*)  24  28  544  
24   Nûr(*)  64  18  349  
22   Hac(*)  78  17  331  
63   Münâfikûn(*)  11  28  553  
58   Mücâdele(*)  22  28  541  
49   Hucurât(*)  18  26  514  
66   Tahrîm(*)  12  28  559  
64   Teğâbun(*)  18  28  555  
61   Saff(*)  14  28  550  
62   Cum’a(*)  11  28  552  
48   Fetih(*)  29  26  510  
5   Mâide(*)  120  105  
9   Tevbe(*)  129  10  186  
110   Nasr(*)  30  603

Not: Yanında (*) işareti bulunan sureler Medeni (Medine'de inmiş), diğer sureler Mekki (Mekke'de inmiş)tir.

 
Kaynaklar | Copyright ©2005-2020 Islamiyet.gen.tr | İletişim