20 Zi'l-Hicce 1441
10.08.2020

Detaylı Arama :


Kur'an-ı Kerim de : [ Arama İpucu ]
ANA SAYFA  |  İNİŞ SIRASI |  KUR'AN SIRASI |  ALFABETİK |  FİHRİST  |  ARAMA  |  PROGRAMLAR  |  YARDIM
 
[2.SÛRE * BAKARA SÛRESİ * 286 AYET]
[DİL : TÜRKÇE] - [2.SAYFA] - [1.CÜZ] - [SAYFADAKİ AYET : 11]
  TÜRKÇE     ARAPÇA  
Âyet No Anlamı Detay
6 Gerek u ki, kfir olanlar (azp ile) korkutsan da korkutmasan da onlar iin birdir; mn etmezler. İncele
7 Allah onlarn kalplerini ve kulaklarn mhrlemitir. Onlarn gzlerine de bir eit perde gerilmitir ve onlar iin (dny ve hirette) byk bir azp vardr. İncele
8 nsanlardan bzlar da vardr ki, inanmadklar halde "Allah'a ve hiret gnne inandk" derler. İncele
9 Onlar (kendi akllarnca) gya Allah' ve m'minleri aldatrlar. Halbuki onlar ancak kendilerini aldatrlar ve bunun farknda deillerdir. İncele
10 Onlarn kalblerinde bir hastalk vardr. Allah da onlarn hastaln oaltmtr. Sylemekte olduklar yalanlar sebebiyle de onlar iin elm bir azp vardr. İncele
11 Onlara: Yeryznde fesat karmayn, denildii zaman, "Biz ancak islah edicileriz" derler. İncele
12 unu bilin ki, onlar bozguncularn ta kendileridir, lkin anlamazlar. İncele
13 Onlara: nsanlarn mn ettii gibi siz de mn edin, denildii vakit "Biz hi, sefihlerin (aklsz ve ahmak kiilerin) mn ettikleri gibi mn eder miyiz!" derler. Biliniz ki, sefihler ancak kendileridir, fakat bunu bilmezler (veya bilmezlikten gelirler). İncele
14 (Bu mnfklar) m'minlerle karlatklar vakit "(Biz de) mn ettik" derler. (Kendilerini saptran) eytanlar ile babaa kaldklarnda ise: Biz sizinle beraberiz, biz onlarla (m'minlerle) sadece alay ediyoruz, derler. İncele
15 Gerekte, Allah onlarla istihza (alay) eder de azgnlklarnda onlara frsat verir, bu yzden onlar bir mddet babo dolarlar. İncele
16 te onlar, hidyete karlk dalleti satn alanlardr. Ancak onlarn bu ticareti kazanl olmam ve kendileri de doru yola girememilerdir. İncele

Önceki Sayfa (1) Sonraki Sayfa (3)


Bilgiler Rabbimiz A’raf Sûresinin 204. ayetinde mealen “Kur’an okunduğu zaman onu dinleyin ve susun ki size merhamet edilsin.” buyurmaktadır.

Bazı Hadis-i Şerifler:
“Kim Kur’an-ı Kerîm’den bir harf okursa, onun için bir iyilik sevabı vardır. Her bir iyiliğin karşılığı da on sevaptır. Ben, elif lam mim bir harftir demiyorum. Elif bir harftir. Lam bir harftir, mim de bir harftir.” (Tirmizî, Fezailü’l-Kur’an, 16)

“Kur’an’ı gereği gibi güzel okuyan kimse, vahiy getiren şerefli meleklerle beraberdir. Kur’an’ı kekeleyerek zorlukla okuyan kimseye de iki kat sevap vardır.” (Buharî, Tevhid, 52; Müslim, Müsafirîn, 243).

Kur'an okuyan kimse, bunamaz. [Tirmizi]

Kur'an okunan yere rahmet ve bereket yağar. [Buhari]

Kur'an okunan evin hayrı artar, sakinlerini sıkmaz, melekler toplanır, şeytanlar oradan uzaklaşır. Kur'an okunmayan ev, içindekilere dar gelir, sıkıntı verir, bereketsiz olur. Melekler uzaklaşır, şeytanlar oraya dolar. [Darimi]

Her gece on âyet okuyan, gafillerden sayılmaz. [Hakim]

Kur'an okuyun! Kıyamette size şefaat eder. [Müslim]

Kim bir âyet öğrenirse, kıyamette onun için nur olur. [Darimi]

Bir âyet öğrenmek, yüz rekat [nafile] namaz kılmaktan daha iyidir. [İ. Mace]

Kur'andan bir âyet dinleyen sayısız çok sevaba kavuşur. [İ.Ahmed]

Kur'anı öğrenip gece-gündüz okuyana imrenmek gerekir. [Müslim]

Kur'an okuyanla dinleyen, sevapta ortaktır. [Deylemi]

İnsanların en çok ibadet edeni, en çok Kur'an okuyandır. [Deylemi]

Kur'an-ı kerim okuyup, ezberleyen, helalini helal, haramını haram bilen, Cennete girer. Ayrıca [müslüman] akrabasından, hepsi de Cehennemlik olan on kişiye şefaat edip, onları Cehennemden kurtarır. [Tirmizi]

İmâm-ı Ahmed bin Hanbel hazretleri buyuruyor ki:
“Ma’nâsını anlayarak da, anlamayarak da Kur’ân-ı Kerîm okuyan Cenâb-ı Hakkın rızâsına kavuşur.”

 


 
Kaynaklar | Copyright ©2005-2020 Islamiyet.gen.tr | İletişim